(Ημερομηνία τελευταίας Ανανέωσης : 20 Μαρτίου 2024)

Γενικά

Η Π&Κ ΙΚΕ (εφεξής “Π&Κ”) παρέχει λογισμικό για κινητές συσκευές (εφεξής “εφαρμογή”) που επιτρέπει στον χρήστη Α) να εμφανίζει και να διαχειρίζεται ψηφιακά τις κάρτες επιβράβευσης των διαφόρων σχημάτων στα οποία είναι μέλος και Β) να συλλέγει πόντους από το σχήμα επιβράβευσης της Π&Κ με την ονομασία «Padu».

Όλα τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στις εφαρμογές και τις ιστοσελίδες της Π&Κ αποτελούν σήματα κατατεθέντα των ιδιοκτητών τους.

Για τους συμβατικούς όρους  με χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Π&Κ, ο συμβατικός εταίρος είναι η Π&Κ ΙΚΕ, Νικ. Πλαστήρα 172, Αγιοι Ανάργυροι 135 61, e-mail : info@paduapp.gr

Αυτοί οι όροι χρήσης αποτελούν τη βάση της νομικής σχέσης μεταξύ της Π&Κ και των χρηστών σχετικά με υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων της Π&Κ ή, μετά τη λήψη εφαρμογών κινητών συσκευών, μέσω των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Π&Κ για φορητές συσκευές τερματισμού (κινητά τηλέφωνα, smartphone, PDA κ.λπ.) (Π&Κ Υπηρεσίες).

1. Πεδίο εφαρμογής

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν αποκλειστικά και δεσμευτικά. Σε περίπτωση διαφωνίας κάποιου χρήστη σε οποιονδήποτε όρο, υπερισχύει το κείμενο του παρόντος, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από την Π&Κ ΙΚΕ.

2. Υπηρεσιακές / συμβατικές σχέσεις

(1) Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Π&Κ μετά τη λήψη του λογισμικού Π&Κ (εφαρμογή Padu) σε κινητές συσκευές. Οι υπηρεσίες Π&Κ είναι δωρεάν για τους χρήστες.

(2) Οι υπηρεσίες Π&Κ καθιστούν δυνατή την αποθήκευση καρτών επιβράβευσης (loyalty) πελατών και την εμφάνισή τους ως ψηφιακά δημιουργημένου γραμμικού κώδικα στην κινητή συσκευή. Επιπλέον, οι χρήστες των υπηρεσιών Π&Κ μπορούν να συλλέγουν πόντους για το σχήμα επιβράβευσης «Padu» κάθε φορά που σκανάρουν με την χρήση της εφαρμογής μια απόδειξη λιανικής. Η Π&Κ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή ευθύνη για την ορθότητα των καρτών επιβράβευσης που εισαγάγει ο χρήστης ή για τις αποδείξεις λιανικής που σκανάρει. Ενδέχεται για διάφορους λόγους κάποιες κάρτες να μην μπορούν να εισαχθούν ή/και αποδείξεις λιανικής να μην μπορούν να σκαναριστούν.

(3) Οι υπηρεσίες Π&Κ ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς τρίτους παρόχους από τους οποίους μπορούν να αγοραστούν τα προϊόντα τους. Η αναφορά σε τρίτους παρόχους δεν οδηγεί σε συμβατική σχέση μεταξύ των χρηστών και της Π&Κ. Οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν πλήρως οποιαδήποτε διαδικασία αγοράς του συνδεδεμένου τρίτου παρόχου. Η Π&Κ δεν έχει καμία υποχρέωση ενημέρωσης ή διευκρίνισης. Ερωτήσεις και παράπονα σχετικά με την αγορά ή το αγορασμένο προϊόν/υπηρεσία από τρίτους παρόχους θα πρέπει να απευθύνονται μόνο σε αυτούς.

3. Εγγραφή

(1) Για την χρήση της εφαρμογής απαιτείται να έχει εγγραφεί σωστά ο αντίστοιχος χρήστης. Κατά την εγγραφή απαιτείται να δοθεί ένας έγκυρος αριθμός κινητού τηλεφώνου ο οποίος επιβεβαιώνεται μέσω ενός κωδικού μιας χρήσης (One Time Pin). Η εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Padu και η χρήση της εφαρμογής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Οι λογαριασμοί χρηστών δεν είναι μεταβιβάσιμοι.

(2) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης μπορεί να κάνει χρήση της εφαρμογής όπως αυτή διατίθεται στην τρέχουσα έκδοση της. Ο χρήστης καλείται να ενημερώνει τακτικά την εφαρμογή του στην τελευταία έκδοση αυτής ώστε να απολαμβάνει την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

(3) Η Π&Κ μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή της εγγραφής εάν υπάρχει αντικειμενικός λόγος για αυτό, π.χ. ο χρήστης παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες.

(4) Τα στοιχεία που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να εισαχθούν πλήρως και σωστά. Εάν αυτά αλλάξουν μετά την εγγραφή, ο χρήστης υποχρεούται να διορθώσει αμέσως τα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη.

(5) Η Π&Κ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών από ελλιπείς εγγραφές μετά από εύλογο χρονικό διάστημα.

(6) Η Π&Κ διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς να διαγράψει λογαριασμούς χρηστών αν διαπιστώσει κακή, κακόβουλη ή ανορθόδοξη χρήση της εφαρμογής και των προνομίων που αυτή επιφέρει. Η απόφαση της εταιρίας είναι οριστική και βασίζεται στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται να δώσει εξηγήσεις στον χρήστη.

4. Δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής

(1) Ο χρήστης λαμβάνει απλά (μη υποαδειοδοτούμενα και μη μεταβιβάσιμα) δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής που περιορίζονται στη διάρκεια της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς.

(2) Η εφαρμογή δεν μεταφέρεται από τον  χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή μόνο για τις δικές του δραστηριότητες.

(3) Ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει αλλαγές στην εφαρμογή.

(4) Εάν η Π&Κ πραγματοποιήσει νέες εκδόσεις, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή άλλες νέες παραδόσεις σχετικά με την εφαρμογή κατά τη διάρκεια της περιόδου, τα παραπάνω δικαιώματα ισχύουν και για αυτές.

(5) Ο χρήστης δεν δικαιούται δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στον παραπάνω χρήστη. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την εφαρμογή πέραν της συμφωνηθείσας χρήσης ή να τη χρησιμοποιεί με τρίτα μέρη ή να κάνει την εφαρμογή προσβάσιμη σε τρίτους. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η πώληση ή η μεταφορά της εφαρμογής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ιδίως η ενοικίαση ή ο δανεισμός της. Επιπλέον, οι χρήστες δεν δικαιούνται να επιτρέψουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Π&Κ έναντι αμοιβής.

5. Περιορισμένη Ευθύνη/Διαθεσιμότητα

(1) Η Π&Κ παρέχει επίσης στους χρήστες πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτα μέρη μέσω των υπηρεσιών της. Τα ίδια τα τρίτα μέρη είναι υπεύθυνα για αυτές τις πληροφορίες. Η Π&Κ δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση ή ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων παρόχων, ιδίως όχι για την ορθότητα των πληροφοριών τιμών και προϊόντων, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την πληρότητα των πληροφοριών.

(2) Η Π&Κ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς να ενημερώσει εκ των προτέρων τον χρήστη, εφόσον αυτό οφείλεται σε αντίστοιχες αλλαγές στη νομοθεσία ή δραστικές αλλαγές στη νομολογία για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και νομιμότητας τους ή την πορεία επέκτασης των περιοχών και των τεχνικών εκδηλώσεων ή για την κάλυψη των πρόσφατα ενσωματωμένων λειτουργιών. Η Π&Κ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους Χρήσης για το μέλλον. Οι Υπηρεσίες Π&Κ ενδέχεται να περιοριστούν, να ανασταλεί ή να διακοπεί η διάθεση τους χωρίς ειδοποίηση προς τους χρήστες. Ειδικότερα, η Π&Κ δεν εγγυάται τη γενική λειτουργικότητα της διαδικασίας σκαναρισματος.

(3) Η Π&Κ επίσης δεν εγγυάται ότι η εφαρμογή θα πληροί ειδικές απαιτήσεις χρήστη ή ότι είναι κατάλληλη για συγκεκριμένο σκοπό, εκτός εάν αυτό έχει επιβεβαιωθεί ρητά.

6. Υποχρεώσεις και Ευθύνη Χρηστών / Μεταβίβαση Δικαιωμάτων

(1) Οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν νόμιμα τις υπηρεσίες Π&Κ. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Π&Κ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν καταχρησιτκά για τη διάδοση περιεχομένου σχετικού με το ποινικό δίκαιο ή για την παραβίαση άλλων δικαιωμάτων τρίτων (π.χ. δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού). Τέτοιες δραστηριότητες ενδέχεται να επιφέρουν αστικές ή ποινικές κυρώσεις.

(2) Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο (π.χ. εικόνες, κείμενα και συνδέσμους) που άλλοι καθιστούν προσβάσιμο ή διαδίδουν. Επομένως, είναι η αντίστοιχη ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι όλο το περιεχόμενο είναι νόμιμο και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

(3) Πριν από τη μεταφόρτωση αρχείων εικόνας, οι χρήστες πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την εικόνα ή το αντίστοιχο αρχείο και ότι η δημοσίευση είναι σύμφωνη με τους νομικούς κανονισμούς, τα δικαιώματα τρίτων και την κοινή ευπρέπεια. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσουν επιπλέον τις πληροφορίες που έχουν καταστήσει προσβάσιμες σε τρίτους στις υπηρεσίες Π&Κ. Ειδικότερα, η Π&Κ δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια δεδομένων χρήστη.

(4) Η εφαρμογή της Π&Κ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες μόνο για ιδιωτικούς σκοπούς. Απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν δεδομένα με σκοπό τη χρήση περιεχομένου εμπορικά, εμπορικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(5) Οι χρήστες αποζημιώνουν τη Π&Κ έναντι τυχόν αξιώσεων τρίτων που εγείρονται ως αποτέλεσμα υπαιτιότητάς τους λόγω παράνομης χρήσης των υπηρεσιών Π&Κ. Οι χρήστες ενημερώνουν αμέσως τη Π&Κ για αξιώσεις τρίτων λόγω παράνομης χρήσης.

7. Παροχή δωροκαρτών από την Π&Κ

Το σχήμα επιβράβευσης «Padu» παρέχει δωρεάν δωροεπιταγές στους χρήστες κατόπιν στιγμιαίας κλήρωσης κατά την διαδικασία σκαναρίσματος αποδείξεων λιανικής.  

Οι χρήστες που κερδίζουν δωροεπιταγές από τη Π&Κ συμφωνούν να δεσμεύονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις κατά τη στιγμή της χρήσης και τυχόν όρους που αναφέρονται σε αυτές. Εάν οι χρήστες δεν συμφωνούν με όλους τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν  δωροεπιταγές από την  Π&Κ. Η Π&Κ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

8. Γενικοί Όροι Δωροεπιταγών

Η ημερομηνία λήξης μιας  δωροεπιταγής εμφανίζεται στην κάρτα στο «Padu». Οι χρήστες καλούνται να σημειώσουν την ημερομηνία λήξης και να εξαργυρώσουν τις δωροεπιταγές εντός του καθορισμένου χρονικού παραθύρου. Η Π&Κ δεν φέρει ευθύνη εάν οι χρήστες δεν εξαργυρώσουν τη δωροεπιταγή πριν από την ημερομηνία λήξης.

Οι δωροεπιταγές δεν μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι χρημάτων.

Η Π&Κ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής ή χρήσης μιας δωροεπιταγής χωρίς άδεια. Η Π&Κ δεν φέρει ευθύνη εάν μια Δωροεπιταγή έρθει σε κατάσταση που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εάν αυτό συμβεί χωρίς υπαιτιότητα της Π&Κ ή των θυγατρικών της.

9. Όροι και Προϋποθέσεις Cash Back

Οι χρήστες που κάνουν αγορές μέσω του padu market κερδίζουν για κάθε ένα ευρώ αγορών έναν padu πόντο αξίας 0,03€. Δεδομένου ότι πόντοι εξαργυρώνονται σε ακέραιες μονάδες, το ποσό της αγοράς του μέλους μέσω του padu market στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και στην συνέχεια εξαργυρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός πόντων (π.χ.: αγορά μέσω padu market 150,42€ 150€ εξαργύρωση 150 πόντων. Ο κάθε πόντος έχει αξίας 0,03€ 150*0,03€ = 4,5€ στο πορτοφολάκι). Οι αγορές από το χρήστη πρέπει απαραίτητα να γίνονται μέσω του padu market και ειδικότερα μέσω της ιστοσελίδας του εμπόρου και όχι από την εφαρμογή του εμπόρου που μπορεί να υπάρχει. Για να μπορέσει να κατοχυρωθεί η συναλλαγή θα πρέπει ο χρήστης να αποδεχτεί τα cookies της ιστοσελίδας του συμβεβλημένου eshop. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του χρήστη απαιτούνται 15-30 ημέρες από τον έμπορο για να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή, ώστε να προστεθούν τα αντίστοιχα χρήματα στο πορτοφόλακι του padu. Ο παραπάνω αριθμός ημέρων μπορεί να διαφέρει (να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος) από έμπορο σε έμπορο. Η χρήση των χρημάτων που προστίθενται στο πορτοφολάκι του padu μέλους γίνεται με κουπόνια από καταστήματα όπως βενζινάδικα.

10. Όροι και Προϋποθέσεις αντιπροσώπου

Οι δωροεπιταγές που δίδονται μέσω της Π&Κ εκδίδονται από συμμετέχοντες συνεργάτες (“Έμποροι”). Η χρήση μιας δωροεπιταγής διέπεται και από τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκδότη εμπόρου. Οι έμποροι ορίζουν ημερομηνίες λήξης των δωροεπιταγών εκτός από άλλους περιορισμούς και προϋποθέσεις. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να διαβάσουν όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του εμπόρου. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις των εμπόρων, οι χρήστες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους. Ως εκδότης της δωροεπιταγής, οι έμποροι (και όχι η Π&Κ) είναι πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις πτυχές του προγράμματος δωροεπιταγής τους. Οι έμποροι ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη ή σε τρίτο μέρος – άμεσα ή έμμεσα – από τον έμπορο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Η Π&Κ δεν έχει καμία υποχρέωση να επιλύει διαφορές μεταξύ χρηστών και εμπόρων. Η Π&Κ δεν φέρει καμία ευθύνη για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τον έμπορο στους χρήστες. Με την χρήση μιας δωροεπιταγής, ο χρήστης απαλλάσσει τη Π&Κ και τις θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, διευθυντικά στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από την αθέτηση υποχρεώσεων του εμπόρου. Μετά την χρήση μιας δωροεπιταγής, η Π&Κ δεν φέρει ευθύνη και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που διακοπεί το πρόγραμμα δωροεπιταγής ενός εμπόρου ή εάν ο έμπορος δεν μπορεί ή αρνηθεί να εξαργυρώσει μια δωροεπιταγή (συμπεριλαμβανομένης της χρεοκοπίας ή αναγκαστικού κλεισίματος ).

11.  Aκυρώσεις· επιστροφές

Μια ελαττωματική ή κατεστραμμένη Δωροεπιταγή δεν μπορεί να επανεκδοθεί, εκτός εάν αποδειχθεί ότι το σφάλμα προέκυψε κατά την παραγωγή ή κατά τη διαδικασία έκδοσης, είναι άλλως υπαιτιότητα της Π&Κ ή ενός συνεργάτη ή άλλως προβλέπεται από το νόμο. Οι χρήστες που επιθυμούν να ακυρώσουν ή να επιστρέψουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το support@paduapp.gr αναφέροντας τον λόγο του αιτήματος. Η Π&Κ δεν ευθύνεται για την επιστροφή χρημάτων της τιμής πώλησης ή την επιστροφή προϊόντων που αγοράστηκαν από εμπόρους.

12.  Απώλεια και κλοπή

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να αντιμετωπίζουν τις δωροεπιταγές σαν μετρητά. Οι χαμένες ή κλεμμένες δωροεπιταγές δεν θα αντικατασταθούν ούτε θα επιστραφούν. Ο κομιστής θεωρείται ο κάτοχος. Οι χρήστες που ενδέχεται να χάσουν την ξεκλείδωτη κινητή συσκευή τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τη Π&Κ, ώστε ο λογαριασμός να μπορεί να ανασταλεί. Η Π&Κ δεν φέρει ευθύνη εάν μια δωροεπιταγή εξαργυρωθεί ενώ η κινητή συσκευή του χρήστη έχει χαθεί ή κλαπεί η κινητή συσκευή του χρήστη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση και την ασφάλεια των δωροκαρτών του. Ο χρήστης ευθύνεται για όλες τις συναλλαγές στη δωροεπιταγή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ένοχης συμπεριφοράς από τη Π&Κ. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία της δωροεπιταγής και τη διασφάλιση ότι κανείς δεν μπορεί να δει ή να καταγράψει τις πληροφορίες της δωροεπιταγής. Η Π&Κ συνιστά ανεπιφύλακτα σε όλους τους χρήστες να ορίσουν έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης στην κινητή συσκευή τους.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Π&Κ στη διεύθυνση support@paduapp.gr για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

13. Απόρρητο

Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη χωριστή δήλωση προστασίας δεδομένων.

14. Περιορισμός ευθύνης για παράνομο περιεχόμενο τρίτων

(1) Ως πάροχος τηλεμέσου, η Π&Κ δεν υποχρεούται να παρακολουθεί τις πληροφορίες τρίτων σχετικά με τις υπηρεσίες της Π&Κ ή να διερευνά περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομες δραστηριότητες.

(2) Μόλις η Π&Κ αντιληφθεί ότι οι χρήστες διαπράττουν παράνομες ενέργειες στις υπηρεσίες Π&Κ ΙΚΕ ή ότι υπάρχουν παράνομα δεδομένα και εσφαλμένες πληροφορίες καταναλωτών στις υπηρεσίες, τα αντίστοιχα δεδομένα θα αφαιρεθούν αμέσως και η πρόσβαση σε αυτά θα αποκλειστεί εάν είναι απαραίτητο και οι αντίστοιχοι χρήστες κλειδωμένοι εάν χρειάζεται.

(3) Η Π&Κ μπορεί επίσης να παραπέμπει τους χρήστες σε περιεχόμενο και εφαρμογές τρίτων μέσω συνδέσμων. Εάν και στο βαθμό που η σύναψη σύμβασης προσφέρεται σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο τρίτων, αυτό γίνεται αποκλειστικά με τον υπεύθυνο που ορίζεται ως πάροχος και χρήστης. Η Π&Κ δεν γίνεται συμβατικός εταίρος.

(4) Εφόσον οι ιστότοποι της Π&Κ περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, αυτοί ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους τη στιγμή της σύνδεσης. Τη στιγμή που ορίστηκε ο σύνδεσμος, δεν υπήρχε παράνομο περιεχόμενο στους συνδεδεμένους ιστότοπους. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να επηρεαστεί το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων από άλλες εταιρείες. Είναι επίσης αδύνατο να διασφαλιστεί ο συνεχής έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων τοποθεσιών τρίτων. Εάν η Π&Κ αντιληφθεί παράνομο περιεχόμενο σε συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων, οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι θα αφαιρεθούν αμέσως. Εάν οι χρήστες ανακαλύψουν ή υποψιαστούν ότι οι υπηρεσίες Π&Κ περιέχουν περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι παράνομο, η Π&Κ σας ζητά να αναφέρετε την παραβίαση.

15. Διάρκεια και Λήξη

(1) Η σχέση χρήστη ξεκινά με τη σύναψη της σύμβασης και συνάπτεται για αόριστο χρόνο. Οι υπηρεσίες παρέχονται από την έναρξη της περιόδου.

(2) Η συμβατική σχέση μπορεί να λυθεί από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή με προειδοποίηση 10 ημερών.

(3) Ανεξάρτητα από τους προαναφερθέντες κανονισμούς, η Π&Κ μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση εάν υπάρχει σημαντικός λόγος. Σημαντικοί λόγοι είναι ειδικότερα τα ακόλουθα γεγονότα:

μη συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς από τον χρήστη,

Σοβαρή παραβίαση από τον χρήστη αυτών των Όρων Χρήσης.

16. Τελικές Διατάξεις

(1) Αυτοί οι όροι χρήσης υπόκεινται στη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας συμφωνίας είναι ή καταστεί άκυρη, η ισχύς της υπόλοιπης συμφωνίας δεν επηρεάζεται.

17. Όροι κληρώσεων

(1) Διοργάνωση 

Την οργάνωση και διενέργεια των κληρώσεων  αναλαμβάνει για λογαριασμό της Π&Κ, όπως νομίμως εκπροσωπείται -η «ΜΕΝΑ FRANCHISE SERVICES», (εφεξής χάριν συντομίας «ΜΕΝΑ»). 

(2) Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις

 • 2.1. Έχει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει κατεβάσει την εφαρμογή padu, έχει δώσει έγκυρο κινητό τηλέφωνο, έχει αποδεχτεί τους οικείους όρους επικοινωνίας και έχει ενεργούς padu πόντους
 • 2.2. Δεν υφίσταται όριο συμμετοχών
 • 2.3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ικανοί προς τη σύναψη δικαιοπραξίας, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται ρητά της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην Διοργανώτρια Εταιρεία και της ΜΕΝΑ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι β’ βαθμού
 • 2.4. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής, αυτή θα ακυρώνεται, η δε ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και όταν αυτή διαπιστούται κατά το στάδιο της παράδοσης του δώρου
 • 2.5 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη Κλήρωση θα πρέπει να έχουν ενεργούς padu πόντους, κατά το χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Π&Κ

(3) Διαδικασία Κληρώσεων:

Τα δώρα θα καθορίζονται από την Π&Κ, χωρίς απαραίτητα προηγούμενη ενημέρωση προς τα μέλη του σχήματος. Η προηγούμενη επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση των δώρων άπτεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. Η κληρώσεις θα διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα

Κατά την επικοινωνία με τους εκάστοτε νικητές θα τους δίνεται η πληροφορία για το πώς θα παραλάβουν το δώρο ή το κουπόνι.

 • 3.1. Το δώρο δε δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
 • 3.2. Τα δώρα δεν αντικαθίστανται με χρήματα ούτε με άλλα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες.

(4) Ενημέρωση Νικητή

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο κινητό του/της, που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του/ της.
Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του/της τηλεφωνικά, θα ειδοποιηθεί με SMS στο κινητό του/της, ώστε να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

(5) Παράδοση Δώρου

Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή αρνηθεί το δώρο του μετά από διάστημα 5 ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω ή εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν μπορέσει να προσκομίσει κάποιο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησής του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

(6) Ακύρωση Συμμετοχής 

Οποιουδήποτε συμμετέχοντος, ακόμη και του εκάστοτε νικητή, μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός και αν βρίσκεται, αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους, (β) σε περίπτωση που τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή ή / και ελλιπή, ή / και (γ) σε περίπτωση που έχει παραβεί κάποιον από τους παρόντες όρους ή / και τον νόμο εν γένει ή / και η συμπεριφορά του προσβάλλει την εικόνα της  Διοργανώτριας Εταιρείας ή / και προβαίνει σε κατάχρηση του Διαγωνισμού ή / και συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

(7) Υποχρεώσεις της Εταιρείας 

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών. 

(8) Προσωπικά Δεδομένα

8.1 Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές, αν επιθυμεί η Διοργανώτρια Εταιρεία:

α) να δημοσιοποιηθεί το ονοματεπώνυμό τους κατά την ανακοίνωση του νικητή –  αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

β) να επικοινωνήσει η Π&Κ όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται, μαζί τους δια των αντιπροσώπων της μέσω τηλεφώνου για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου

8.2  Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια

8.3 Ο συμμετέχων διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» -Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679). Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ως άνω συναίνεσή του δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

(9) Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το εκάστοτε προσφερόμενο δώρο. Με δεδομένο δε ότι τα δώρα παρέχονται εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας από ελευθεριότητα και ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για τους συμμετέχοντες, ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια Εταιρεία και η ΜΕΝΑ έναντι των συμμετεχόντων σε περίπτωση ματαίωσης / τροποποίησης των παρόντων όρων ή / και αντικατάστασης του δώρου.

(10) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Οι γενικοί όροι της Π&Κ εφαρμόζονται συμπληρωματικά στον παρόντα Διαγωνισμό.

(11) Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο email info@paduapp.gr

 1. Όροι δώρου ταξίδι 

1) Διοργάνωση

Την οργάνωση και διενέργεια της τυχαίας διανομής του ταξιδίου αναλαμβάνει για λογαριασμό της Π&Κ, όπως νομίμως εκπροσωπείται -η «ΜΕΝΑ FRANCHISE SERVICES», (εφεξής χάριν συντομίας «ΜΕΝΑ»).

(2) Δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι δώρο

 • 2.1. Έχει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει κατεβάσει την εφαρμογή padu, έχει δώσει έγκυρο κινητό τηλέφωνο, έχει αποδεχτεί τους οικείους όρους επικοινωνίας
 • 2.2. Δεν υφίσταται όριο συμμετοχών
 • 2.3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ικανοί προς τη σύναψη δικαιοπραξίας, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται ρητά της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην εταιρία Π&Κ (διοργανώτρια ετιαρία), της εταιρίας ΜΕΝΑ (εκπροσωπεί την Π&Κ και διενεργεί την κλήρωση) και της ετιαρίας Politis Group, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι β’ βαθμού
 • 2.4. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής, αυτή θα ακυρώνεται, η δε ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και όταν αυτή διαπιστούται κατά το στάδιο της παράδοσης του δώρου
 • 2.5 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κερδίσουν τα 1.000€ μετρητά μέσω instant win μετά από σκανάρισμα μέσα από το padu app.

(3) Διαδικασία  τυχαίας διανομής δώρου –  instant win:

Το ταξιδι δώρο θα καθορίζεται από την Π&Κ, με τυχαία επιλογή χωρίς απαραίτητα προηγούμενη ενημέρωση προς τα μέλη του σχήματος. Η προηγούμενη επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση του δώρου άπτεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

Κατά την επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή θα του δίνεται η πληροφορία για το πώς θα παραλάβει το δώρο.

3.1. Το δώρο δε δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.

3.2. Το δώρο δεν αντικαθίστανται με χρήματα ούτε με άλλα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες.

(4) Ενημέρωση Νικητή

Ο νικητής θα ενημερωθεί άμεσα με τηλεφωνική επικοινωνία από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο κινητό του/της, που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του/ της στο padu app.

Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του/της τηλεφωνικά, θα ειδοποιηθεί με SMS στο κινητό του/της, ώστε να επικοινωνήσει εκείνος/ η με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Τα αποτελέσματα του instant win θα ανακοινώνονται την τελευταία μέρα κάθε μήνα στην ιστοσελίδα https://paduapp.gr/.

(5) Παράδοση Δώρου

Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή αρνηθεί το δώρο του μετά από διάστημα 5 ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω ή εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν μπορέσει να προσκομίσει κάποιο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησής του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

Για την εξαργύρωση του δώρου το μέλος θα έρχεται σε απευθείας επικοινωνία με την Manessis Travel.

 • Το ταξίδι θα παραχωρείται βάσει διαθεσιμότητας της εταιρείας Manessis Travel

Το δώρο αφορά ταξίδι για 2 άτομα με κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής προς τον προορισμό.  Στην χορηγία δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων, δαπάνες ασφαλιστικής κάλυψης κινδύνων ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κλπ καθώς και τυχόν κόστη ιατρικών εξετάσεων σε συμμόρφωση εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ομαλή εκτέλεση του ταξιδιού ή ακόμη και την είσοδο ή παραμονή στον τόπο προορισμού.

 • Αφορά από 2 ήμερες διαμονής και άνω (θα εξετάζεται για κάθε προορισμό ξεχωριστά).
 • Εκτός group. Δεν θα αφορά συμμετοχή σε οργανωμένο ταξίδι της εταιρείας με πλείονα πρόσωπα, αλλά θα πρόκειται για οργανωμένο ταξίδι με κάλυψη των αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης στον προορισμό και επιστροφής στον τόπο αναχώρησης καθώς και του κόστους διαμονής στον προορισμό εκ μέρους της παρέχουσας εταιρείας.

(6) Ακύρωση Συμμετοχής

Οποιουδήποτε συμμετέχοντος, ακόμη και του εκάστοτε νικητή, μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός και αν βρίσκεται, αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους, (β) σε περίπτωση που τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή ή / και ελλιπή, ή / και (γ) σε περίπτωση που έχει παραβεί κάποιον από τους παρόντες όρους ή / και τον νόμο εν γένει ή / και η συμπεριφορά του προσβάλλει την εικόνα της  Διοργανώτριας Εταιρείας ή / και προβαίνει σε κατάχρηση του Διαγωνισμού ή / και συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

(7) Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών.

(8) Προσωπικά Δεδομένα

8.1 Ο Νικητής, του δώρου ταξίδι, παρέχει την συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθεί νικητής, αν επιθυμεί η Διοργανώτρια Εταιρεία:

α) να δημοσιοποιηθεί το ονοματεπώνυμό του κατά την ανακοίνωση του νικητή –  αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

β) να επικοινωνήσει η Π&Κ όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται, μαζί τους δια των αντιπροσώπων της μέσω τηλεφώνου για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου

8.2  Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια

8.3 Ο συμμετέχων διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» -Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679). Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ως άνω συναίνεσή του δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

(9) Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει την παράδοση του δώρου ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το εκάστοτε προσφερόμενο δώρο. Με δεδομένο δε ότι τα δώρα παρέχονται εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας από ελευθεριότητα και ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για τους συμμετέχοντες, ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια Εταιρεία και η ΜΕΝΑ έναντι των συμμετεχόντων σε περίπτωση ματαίωσης / τροποποίησης των παρόντων όρων ή / και αντικατάστασης του δώρου.

(10) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Οι γενικοί όροι της Π&Κ εφαρμόζονται συμπληρωματικά στον παρόντα Διαγωνισμό.

(11) Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο email info@paduapp.gr

 1. Όροι δώρου 1.000€ μετρητά

1) Διοργάνωση

Την οργάνωση και διενέργεια της τυχαίας διανομής του δώρου των 1.000€ μετρητών αναλαμβάνει για λογαριασμό της Π&Κ, όπως νομίμως εκπροσωπείται -η «ΜΕΝΑ FRANCHISE SERVICES», (εφεξής χάριν συντομίας «ΜΕΝΑ»).

(2) Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής στο δώρου 1.000€ μετρητά

 • 2.1. Έχει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε έχει κατεβάσει την εφαρμογή padu, έχει δώσει έγκυρο κινητό τηλέφωνο, έχει αποδεχτεί τους οικείους όρους επικοινωνίας
 • 2.2. Δεν υφίσταται όριο συμμετοχών
 • 2.3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ικανοί προς τη σύναψη δικαιοπραξίας, να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εξαιρούνται ρητά της συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στην εταιρία Π&Κ (διοργανώτρια ετιαρία), της εταιρίας ΜΕΝΑ (εκπροσωπεί την Π&Κ και διενεργεί την κλήρωση) και της ετιαρίας Politis Group, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι β’ βαθμού
 • 2.4. Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής, αυτή θα ακυρώνεται, η δε ακύρωση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και όταν αυτή διαπιστούται κατά το στάδιο της παράδοσης του δώρου
 • 2.5 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κερδίσουν τα 1.000€ μετρητά μέσω instant win μετά από σκανάρισμα μέσα από το padu app μέχρι τις 31/01/2024.

(3) Διαδικασία  τυχαίας διανομής δώρου –  instant win:

Τα μετρητά δώρο καθορίζονται από την Π&Κ, με τυχαία επιλογή χωρίς απαραίτητα προηγούμενη ενημέρωση προς τα μέλη του σχήματος. Η προηγούμενη επικοινωνία σχετικά με την ενημέρωση του δώρου άπτεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.

Κατά την επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή θα του δίνεται η πληροφορία για το πώς θα παραλάβει το δώρο.

3.1. Το δώρο δε δύναται να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.

3.2. Το δώρο δεν αντικαθίστανται με άλλα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες.

(4) Ενημέρωση Νικητή

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο κινητό του/της, που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του/ της στο padu app.

Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του/της τηλεφωνικά, θα ειδοποιηθεί με SMS στο κινητό του/της, ώστε να επικοινωνήσει εκείνος/ η με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

(5) Παράδοση Δώρου

Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή αρνηθεί το δώρο του μετά από διάστημα 5 ημερών από την στιγμή που έχει ειδοποιηθεί κατά τα ανωτέρω ή εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος δεν μπορέσει να προσκομίσει κάποιο νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησής του, τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και προχωρά στην παράδοση του δώρου στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

Η απόδοση του δώρου θα γίνεται είτε με μετρητά κατευθείαν στον νικητή είτε με κατάθεση στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Στην περίπτωση των μετρητών, ο νικητής θα πρέπει να μεταβεί στα γραφεία της διοργανώτριας εταιρίας και στην διεύθυνση που θα τον ενημερώσει η εταιρία εντός Αττικής.

Στην περίπτωση που το δώρο αποδοθεί με κατάθεση μετρητών αυτή θα γίνει αφού ο νικητής δηλώσει το IBAN και τον δικαιούχο του λογαριασμού γραπτώς με email στο info@paduapp.gr. H ολοκλήρωση της πληρωμής θα γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που απαιτούν οι διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων.

(6) Ακύρωση Συμμετοχής

Οποιουδήποτε συμμετέχοντος, ακόμη και του εκάστοτε νικητή, μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός και αν βρίσκεται, αν συντρέξει έστω και ένας από τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους, (β) σε περίπτωση που τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή ή / και ελλιπή, ή / και (γ) σε περίπτωση που έχει παραβεί κάποιον από τους παρόντες όρους ή / και τον νόμο εν γένει ή / και η συμπεριφορά του προσβάλλει την εικόνα της  Διοργανώτριας Εταιρείας ή / και προβαίνει σε κατάχρηση του Διαγωνισμού ή / και συντρέχει άλλη παρόμοια περίπτωση.

(7) Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Μετά το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Μετά το χρονικό σημείο αυτό, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ούτε έναντι των νικητών.

(8) Προσωπικά Δεδομένα

8.1 Ο Νικητής, δώρου 1.000€ μετρητά, παρέχει την συγκατάθεσή του στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθεί νικητής, αν επιθυμεί η Διοργανώτρια Εταιρεία:

α) να δημοσιοποιηθεί το ονοματεπώνυμό του κατά την ανακοίνωση του νικητή –  αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/ και του Διαδικτύου (Internet) (συμπεριλαμβανόμενων των social media) και ιδίως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

β) να επικοινωνήσει η Π&Κ όπως αυτή νομίμως εκπροσωπείται, μαζί τους δια των αντιπροσώπων της μέσω τηλεφώνου για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του Δώρου

8.2  Η Διοργανώτρια Εταιρεία εγγυάται ότι όποιες πληροφορίες συλλέγονται στο πλαίσιο διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού αποθηκεύονται με απόλυτη ασφάλεια

8.3 Ο συμμετέχων διατηρεί σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων (όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-23 του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» -Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679). Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την ως άνω συναίνεσή του δηλώνοντας την επιθυμία του αυτή στην Διοργανώτρια Εταιρεία, παραιτούμενος αντίστοιχα από το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

(9) Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ματαιώσει την παράδοση του δώρου ή / και να τροποποιήσει όλους τους παρόντες όρους ή / και να αντικαταστήσει το εκάστοτε προσφερόμενο δώρο. Με δεδομένο δε ότι τα δώρα παρέχονται εκ μέρους της Διοργανώτριας Εταιρείας από ελευθεριότητα και ότι η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για τους συμμετέχοντες, ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια Εταιρεία και η ΜΕΝΑ έναντι των συμμετεχόντων σε περίπτωση ματαίωσης / τροποποίησης των παρόντων όρων ή / και αντικατάστασης του δώρου.

(10) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε (συμβατική ή εκ του νόμου) διαφορά πηγάζουσα από ή σχετική με τους παρόντες όρους υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών. Οι γενικοί όροι της Π&Κ εφαρμόζονται συμπληρωματικά στον παρόντα Διαγωνισμό.

(11) Αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με τον Διαγωνισμό ή / και τους παρόντες όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο email info@paduapp.gr